Strategia Marketingowa

Strategia Marketingowa

Pozyskiwanie klientów jest dziś niezwykle trudne. Dlatego dobrze opracowana strategia marketingowa to obowiązek każdej firmy, która chce się rozwijać. Dzięki szybkiemu rozwojowi Internetu i technologii zasięg działania firm jest dziś praktycznie nieograniczony.

Odpowiednio opracowana strategia marketingowa pozwala dotrzeć firmie do klientów nie tylko lokalnie ale również globalnie – w dowolnym miejscu na świecie.

Strategia marketingowa jest szczegółowym planem osiągania założonych celów. Bez planu osiąganie celów może być trudne a często niemożliwe. Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, idziesz do nikąd – mówią. Jest w tym dużo prawdy.

Co to jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to plan działań marketingowych, których celem jest osiągnięcie założonych celów marketingowych. Dokument strategii marketingowej jest bardzo obszerny. Strategia marketingowa zawiera między innymi:

  • cele marketingowe
  • analiza konkurencji
  • analiza SWOT
  • persona klienta
  • kanały komunikacji z klientem
  • plan realizacji założonych celów marketingowych
  • szacowanie budżetu potrzebnego na realizację celów marketingowych

Często problem niepozwalający na osiąganie zadawalających efektów, jest bardzo łatwy do wyeliminowania. Odpowiednie spojrzenie na biznes przez doświadczonego specjalistę od marketingu pozwala wyprowadzić działania marketingowe na właściwe tory.

Niestety dziś jeszcze wiele firm uważa, że marketing nie jest istotny. Może dlatego wciąż tak dużo firm nie rozwija się tak jak by tego chciały.

Każda rozwijająca się firma posiada strategię marketingową. To jasno sprecyzowane cele pozwalają na osiąganie zadowalających rezultatów.

Proces tworzenia strategii marketingowej

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie wywiadu z klientem, ustalenie konkretnych celów marketingowych, zakresu produktów i usług oraz rynku, na którym klient zamierza realizować działania marketingowo-sprzedażowe. W trakcie wywiadu ustalamy też listę najlepiej radzących sobie firm konkurencyjnych na ustalonym rynku.

Po ustaleniu tych informacji rozpoczynamy szczegółową analizę konkurencji, tworzymy personę klienta, kanały komunikacji oraz sugerowane działania marketingowe wraz z oszacowaniem kosztu ich realizacji. Opracowana strategia marketingowa jest obszernym dokumentem zawierającym bardzo dużą ilość danych odnośnie rynku, konkurencji oraz konkretne wskazówki jak prowadzić działania sprzedażowo-marketingowe na ustalonym rynku.

Klient jest właścicielem tego dokumentu a zakup strategii marketingowej nie zobowiązuje klienta do realizowania jej z nami. To klient decyduje czy chce zrealizować strategię z nami czy z inną firmą lub samodzielnie.

Ile trwa opracowanie strategii marketingowej

W zależności od wybranego pakietu, branży i rynku na którym klient zamierza świadczyć usługi, czas potrzebny na opracowanie kompletnej strategii marketingowej to od 14 do 30 dni.

Ile kosztuje strategia marketingowa?

UsługaPakiet 1 Pakiet 2
Cele marketingowexx
Analiza SWOTxx
Analiza konkurencji do 3 firmx
Analiza konkurencji do 5 firmx
Opracowanie persony klientaxx
Opracowanie kanałów komunikacji marketingowejxx
Audyt SEO strony Internetowejx
Rynek lokalny / Polskaxx
Rynek zagranicznyx
Prognoza kosztów marketingowychxx
Aby zapoznać się z cenami pobierz nasz cennik.